Nederland

Voor wie? Door wie?

Voor wie? Door wie?


De Nationale Opleiding MediaCoach wordt maatschappelijk breed aangeboden aan mensen die werkzaam zijn in verschillende sectoren. Media zijn namelijk alom aanwezig in het leven van kinderen en hun opvoeders en het is belangrijk dat alle partijen die een rol kunnen spelen bij het verbeteren van de mediawijsheid over de juiste kennis beschikken.

De opleiding biedt verschillende keuzemodules voor mensen die later als MediaCoach ook gezamenlijk projecten kunnen initiëren. De eerste 6 modules van de opleiding worden door alle studenten gevolgd, daarna kiezen zij voor een van de volgende keuzemodules:

•Leerkrachten Primair Onderwijs
•Docenten, decanen Voortgezet Onderwijs
•Studenten aan Pedagogische Academies
•Medewerkers bibliotheken, mediatheken
•Medewerkers consultatiebureaus en jeugdhulpverlening

Een groot aantal organisaties, waaronder Stichting Reklame Rakkers/Media Makkers, Stichting De Kinderconsument, De Nederlandse Openbare Bibliotheken, ProBiblio, het NICAM, Kennisnet, de Cultuurfabriek, Stichting Leerplanontwikkeling en Stichting Beeld en Geluid hebben de handen ineengeslagen om een professionele Mediacoach opleiding te ontwikkelen.

Deze expertpartijen leveren een bijdrage aan de inhoudelijke opzet van de opleiding en zullen regelmatig optreden als gastdocent. Door de Nationale Opleiding te ondersteunen delen zij hun kennis met toekomstige MediaCoaches met als doel gezamenlijk de mediawijsheid van kinderen en hun opvoeders te verbeteren.

In de toekomst zullen de expertpartijen in samenwerking met de MediaCoaches projecten initiëren die mediawijsheid van kinderen en opvoeders op de agenda zetten.