Nederland

Nationaal Programma

Nationaal Programma


De invloed en de rol van de media in het leven van de jeugd is in de laatste 20 jaar enorm toegenomen. De maatschappelijke discussie over dit thema laat de zorg zien van overheid en opvoeders over de eventueel schadelijke effecten van de media en over de gebrekkige begeleiding die de jeugd op dit vlak krijgt in Nederland. Zowel het onderwijs als ouders achten het wenselijk de mediawijsheid van de jeugd te verbeteren.

Wat is Mediawijsheid ?

Al in juli 2005 presenteerde de Raad voor Cultuur het rapport `Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw burgerschap’, waarin de raad vermeldt dat het niet meer gaat om media-educatie maar om mediawijsheid : ’het leren hoe je bewust, kritisch en actief kunt bewegen in een fundamenteel gemedialiseerde wereld’. Het gaat dus niet om het af- of beschermen van kinderen voor negatieve invloeden, maar om hen te leren hoe met de media om te gaan. De Raad voor Cultuur geeft in het rapport het advies om het thema ‘media’ een plek te geven in het onderwijs. Zij raadt aan mediacoaches op te leiden en aan te stellen, zodat het onderwerp op de agenda van scholen komt. Voor meer informatie zie : www.cultuur.nl. Daarnaast presenteerde MarketResponse in januari 2006 een onderzoek waaruit bleek dat 80% van ouders in Nederland opvoeding in mediagebruik nodig acht om kinderen te beschermen tegen ongewenste invloeden. 65% van de ouders ondersteunt het idee voor een schoolvak waarin kinderen leren omgaan met media en reclame. Voor meer informatie : www.marketresponse.nl.

Wat doet de MediaCoach ?

De mediaCoach is verantwoordelijk voor het initiëren van mediaprojecten al dan niet in samenwerking met externe partijen. Projecten kunnen uiteenlopen van het coachen van leerlingen bij het ontwikkelen van mediavaardigheden die zij zich zelf in groepsverband of individueel (bijv. in de mediatheek) aanleren, jongeren betrekken bij het mediabeleid, het opstellen van een mediaprotocol (internet en mobiele telefonie), het organiseren van ouderavonden en themaweken, coördineren van binnenkomend lesmateriaal, het afhandelen van mediagerelateerde problemen volgens Nederlandse wetgeving, het inschakelen van hulpinstanties, het continue informeren van collega’s over mediaontwikkelingen.

De eerste officiele 20 MediaCoaches van Nederland startten hun opleiding in september 2007. De opleiding op HBO niveau bestaat uit 10 sessies die op woensdagmiddag plaatsvinden tussen 14.30 en 18.00 op een centraal in Nederland gelegen en goed bereikbare locatie. In januari 2009 wordt er in Amsterdam ook op maandagavond lesgegeven, van 18.30 tot 21.30 uur. De (zelf)studiebelasting voor studenten is vastgesteld op 5 uur (studeren 2 uur, opdrachten 3 uur) per week.

De belangstelling voor de opleiding is enorm, waardoor de groep die start op woensdagmiddag april 2009 vol zit. Op dit moment zijn er nog een aantal plaatsen vrij in de woensdagmiddag groep die in september 2009 start in Utrecht, bij de APS, zie www.aps.nl. Bent u geïnteresseerd in de opleiding, wacht niet te lang met inschrijven ! Stuurt u zo spoedig mogelijk een email aan : secretariaat@nomc.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn vastgesteld op Euro 1.695,- exclusief de lijst van verplichte literatuur, maar inclusief het examen, het cursusmateriaal en de uitgebreide MediaCoach Syllabus, geschreven door de expertgroep van de Nationale Opleiding MediaCoach.

Na het volgen van de opleiding worden de MediaCoaches op continue basis bijgeschoold door middel van een speciale website. Voor een jaarlijkse verlenging van het certificaat zijn zij daarnaast verplicht 2 keer per jaar een terugkomdag bij te wonen. Deze verplichte terugkomdagen kosten elk 125 Euro per persoon. In verband met de snelle ontwikkelingen op het gebied van media en jeugd wordt tijdens de terugkomdagen de actuele kennis verbeterd en motiveren en inspireren de MediaCoaches elkaar.

De opleiding

De opleiding MediaCoach duurt 3 maanden en bestaat uit 10 sessies. Het eerste deel van de opleiding bestaat uit 8 algemene modules die door alle deelnemers worden gevolgd. Daarna volgen de meer specifieke keuzemodules, die deelnemers voorbereiden op de praktijk. De opleiding wordt afgesloten met een examen, bestaande uit een theoretisch gedeelte dat 60 procent van de uitslag bepaalt en een praktijkopdracht die 40 procent uitmaakt van het uiteindelijke resultaat. De geslaagde deelnemers ontvangen een officieel MediaCoach certificaat.

Mediawijs met de MediaCoach

Het blijkt in de praktijk dat kinderen en jongeren goede begeleiding nodig hebben om zich te ontwikkelen tot bewuste, kritische en actieve mediagebruikers. De laatste jaren zijn diverse thema’s onderdeel van de maatschappelijke discussie. Deze onderwerpen komen allemaal uitgebreid aan bod in de Nationale Opleiding MediaCoach.

•Trends of the next generation
•De rol van de media in het leven van de jeugd
•Technische mediaontwikkelingen
•De eigen mediavaardigheden
•De rol van de mediacoach in de praktijk
•Mediagebruik in het onderwijs
•Didactische mediavaardigheden
•Waarden en normen in de media
•Handig zoekgedrag naar informatie op internet
•Het kunnen beoordelen van mediabronnen
•Contacten via virtuele omgevingen
•Digitaal pesten
•Effecten van geweld in de media
•Invloed van reclame
•Seksualiteit in videoclips
•Verslavingen aan MSN, gaming
•De weg naar hulpverlening en politie
•Etc.

Voelt u ervoor zich te specialiseren als MediaCoach ?

Na het volgen van de Nationale Opleiding MediaCoach is de mediacoach in staat om op een didactisch verantwoorde wijze mediaprojecten te initiëren die de mediawijsheid van kinderen en jongeren verbeteren. Meldt u zich dan aan via : secretariaat@nomc.nl