TRONC COMMUN Vendredi 17 octobre 2008 Média Animation (Local 309) 100, Av Mounier 1200 Bxl Présentation générale Les concepts clés de l’Éducation aux Médias Approche de la Presse écrite Vendredi 24 (...)

More >Média Animation 100 Av E. Mounier – 1200 Bruxelles Tél. : 02/256 72 33 Fax : 02/245 82 80 Mail : s.grawez@media-animation.be

More >La formation Media Coach est une initiative de Média Animation, avec la collaboration de Action Ciné Média Jeunes, du Centre Bruxellois d’Action Interculturelle, de l’Institut Central des (...)

More >Le 4 septembre prochain, les participants au premier programme MediaCoach mis en place par Média Animation termineront leur formation. Après un tronc commun et des ateliers techniques optionnels (...)

More >

Voorstelling

Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en mediawijsheid willen integreren in hun eigen werkpraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk in de huidige maatschappij. Deze term duidt op "het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemediatiseerde wereld."

Enerzijds biedt het traject ‘Mediacoach’ een theoretisch kader om te starten met diverse digitale media binnen de eigen werking. Anderzijds ligt de focus van deze opleiding vooral op het realiseren van concrete activiteiten rond digitale media. Het tonen van goede praktijkvoorbeelden biedt inspiratie en de deelnemers leren zelfstandig een project opzetten binnen de eigen setting. Een mediacoach fungeert ook als aanspreekpunt binnen de eigen werking voor de pedagogische aanpak van het thema multimedia.

Er starten 2 opleidingstrajecten in oktober 2012. Eén traject gaat door in Gent en een ander parallel traject gaat door in Leuven. Beide trajecten eindigen in mei 2013. Deze trajecten zijn het resultaat van een partnerschap tussen LINC vzw, Bibnet, Jeugdwerknet en de KHLeuven en ontvangt ook steun van de Vlaamse overheid.

Alle informatie en de mogelijkheid om hiervoor in te schrijven (tot en met 31 mei 2012): http://www.linc-vzw.be/projecten/me...