TRONC COMMUN Vendredi 17 octobre 2008 Média Animation (Local 309) 100, Av Mounier 1200 Bxl Présentation générale Les concepts clés de l’Éducation aux Médias Approche de la Presse écrite Vendredi 24 (...)

More >Média Animation 100 Av E. Mounier – 1200 Bruxelles Tél. : 02/256 72 33 Fax : 02/245 82 80 Mail : s.grawez@media-animation.be

More >La formation Media Coach est une initiative de Média Animation, avec la collaboration de Action Ciné Média Jeunes, du Centre Bruxellois d’Action Interculturelle, de l’Institut Central des (...)

More >Le 4 septembre prochain, les participants au premier programme MediaCoach mis en place par Média Animation termineront leur formation. Après un tronc commun et des ateliers techniques optionnels (...)

More >

Aankondiging Mediawijsheid dag

Op vrijdag 30 oktober aanstaande organiseert Mira Media in samenwerking met Kennisnet een dag over Mediawijsheid in toekomstig perspectief, onder voorzitterschap van Else Rose Kuiper.

Centraal staan de digitale generatiekloof, het vaststellen van basiscompetenties mediawijsheid voor leerkrachten in basis- en voortgezet onderwijs en oplossingsrichtingen voor gesignaleerde knelpunten.

Doelgroep: MBO en HBO, waaronder specifiek docentenopleidingen en media partners in het domein educatie.

Wij verwelkomen u graag als deelnemer, u kunt zich aanmelden t/m 28 oktober via info@mediawijzer.net
Vermeld hierbij uw voor- en achternaam en organisatie.

De dag vindt plaats in het World Trade Centre te Amsterdam http://www.wtcamsterdam.com/
Strawinskylaan 1 1077 XW Amsterdam